Milica Teysslerová - harfa, kytara, zpěv
Jan Pospíšil - housle, kytara, zpěv

 

Absolventi Státní konzervatoře v Praze u prof. Urbana a prof. Patrase. Věnují se zpočátku folklorním
žánrům různých zemí, asi od roku 1974 jen hudbě Latinské Ameriky. Koncerty, zájezdy, estrády, pravidelná
hraní v Kulturním domě na Smíchově - Jamboree a v PKOJF - Večery u srubu. Externí spolupráce se
skupinou Kučerovci ještě za života pana Václava Kučery - koncerty i natáčení.
V r. 1978 rozšíření na trio a později kvartet pod názvem AMISTAD. Koncerty, zájezdy, účinkování
pro ambasády (Mexiko, Bolívie, Venezuela, Kolumbie, Kuba) , pravidelný pořad v pražském
planetáriu - Přišli z hvězd.
Od r. 1985 trio FORTUNA. Vystupování pro vojáky, zájezdy, koncerty, natáčení pro zahraniční vysílání
čs. rozhlasu, hudební doprovod mexických tanečníků.
Od r. 1992 členy skupiny Kučerovci i samostatně vystupující ve dvou - autogramiády etnografických knih
dr. Miloslava Stingla i jiných autorů, v Lyře Pragensis v pořadu Proč neodcházíš Rodrigo?
Vystoupení jsou vhodná k vernisážím, autogramiádám, různým oslavám, propagaci cestovního ruchu
a ke všemu, co se týká Mexika a Latinské Ameriky. Hraje se naživo bez playbacku, v malých prostorách
i bez aparatury. Pro větší akce je možné duo rozšířit o hráče na kontrabas popř. o rytmické nástroje.