Sedím nad otevřenými stránkami starých alb s vybledlými fotografiemi a stejně vybledlými vzpomínkami. Mám za úkol napsat svůj " hudební životopis". Původně jsem chtěla psát o latinsko-americkém folkloru a o tom, že lidové harfičky jsou jeho součástí. Ale webové stránky mají pevný řád a je nutné se napřed představit. Chci být stručná. 

_________________________________________________________________________________

    Dětství:

 členství v Khünově dětském sboru, což mne bavilo, protože jsme zpívaly v dětských sborech v operách. /Jakobín, Piková dáma, Carmen/. Pak hodiny klavíru, což mne nebavilo, toužila jsem po strunných nástrojích.

01-Jakobín.jpg         02-Piková dáma.jpg 

      Studium: Pražská Státní konzervatoř. Harfa u prof. M. Zunové a u prof. K. Patrase, kytara u prof. Š. Urbana - více na stránce "MOJE NÁSTROJE".

       Po absolutoriu jsem odmítla nabídku do divadelního orchestru v Plzni a začala jsem vyučovat hudbu. Harfu jsem na čas opustila, neměla jsem vlastní nástroj. Věnovala jsem se kytaře, a to španělské i elektrofonické. Zajímal mne exotický folklor , jazz, rock a beat. Toužila jsem hrát v kolektivu, a tak jsem vymetala různé dobré i pochybné kapely. Posléze jsem založila vlastní kapelu „Ars Antigua beat“, která hrála renesanční a barokní hudbu v beatové podobě a na elektrofonické nástroje. 03-Ars Antigua Beat-A.jpg04-Ars Antigua Beat-B.jpg

05-Ars Antigua Beat-C.jpg

V této skupině učinkoval výborný zpěvák, kytarista a houslista pan Jan Pospíšil. Po rozpadu "AAB"  jsme s J. Pospíšilem založili duo trosečníků "Duo WRECKS", později "DUO REX". Hráli jsme na akustické nástroje a v repertoáru jsme měIi různé žánry: španělskou hudbu, country, renesanční, latinsko-americkou hudbu i český folklor.

Činnost:  estrády, koncerty, zájezdy, pravidelné učinkování v pořadech Jamboree, Večery u srubu.

06-Trosečníci.jpg07-Duo_Rex-A.jpg08-Duo_Rex-B.jpg

09-Duo_Rex-C.jpg10-Duo_Rex-D.jpg

Jako duo jsme externě spolupracovali s „Kučerovci  -  ještě za života pana Václava Kučery. V té době jsem také získala paraguayskou harfu pana Poldi Klára, který  učinkoval u Kučerovců v 50.tých letech - více na stránce "MOJE NÁSTROJE". 

11-s_Kučerovci-B.jpg12-s_Kučerovci-B.jpg

13-s_Kučerovci-C.jpg

V tomto duo začínáme hrát výhradně latinsko-americkou tradiční hudbu a usilujeme o stylovou čistotu .

14-Dou_Rex-Latinskoamerický_folklor-A.jpg

15-Dou_Rex-Latinskoamerický_folklor-B.jpg16-Dou_Rex-Latinskoamerický_folklor-C.jpg17-Dou_Rex-Latinskoamerický_folklor-D.jpg

Později jsme duo rozšířili na trio s p. Otou Zichem, který se stal organizačním vedoucím, posléze jsme přijali kontrabasistu p. Petra Kozla a vznikla skupina „AMISTAD“.

18-Amistad-A.jpg

19-Amistad-B.jpg20-Amistad-C.jpg

Z této etapy nejraději vzpomínám na pražské Planetárium, kde jsme učinkovali v nádherném pořadu "PŘIŠLI Z HVĚZD". Bylo to v letech 1983 - 1985.

21-Amistad_v_Planetáriu-A.jpg25-Amistad_v_Planetáriu-E.jpg

 

     Posléze vzniká skupina „FORTUNA“ - trio J. Pospíšil, M. Teysslerová a P. Kozel.

Činnost koncerty, zájezdy, výchovné koncerty pro školy, učinkování pro ambasády, nahrávání pro zahraniční rozhlas a mexickou televizi, spolupráce s Mezinárodním Svazem studentstva - hudební doprovod mexických tanečníků.  

27-Fortuna-A.jpg

29-Fortuna_v_Botanické_zahradě-B.jpg31-Fortuna_v_Botanické_zahradě-D.jpg

     V r. 1992 splynula skupina Fortuna s obnovující se skupinou „Kučerovci“. Stylová čistota sice utrpěla, ale zato jsme se více přiblížili českému publiku  Více ...

     Zároveň jsem založila dámskou kapelu ze svých bývalých žákyní. Repertoár jsem čerpala z oblasti Altiplana - což je bývalé území říše Inků. Skupina učinkovala pod názvem „LA VENTANA“ v divadelní hře "PROČ NEODCHÁZÍŠ RODRIGO" v Lyře Pragensis.

Nyní skupina změnila obsazení i název na "LAS ARAŇAS". Repertoár rozšířila o hudbu Paraguae a Amazonie. Má vlastní pořad " LEGENDY A HUDBA INDIÁNŮ". - více na stránce "LAS ARAŇAS".

 

"DUO REX" opět obnovilo činnost, když nás dr. Miroslav Stingl (etnograf a spisovatel) požádal, abychom učinkovali na aurogramiádách jeho knih.  - více ...

    Před nedávnem mi p. Milena Soukupová nabídla učinkování ve své skupině  "HAWAJ MELODY". Přijala jsem a poznala nejen výborně sehranou a sezpívanou partu, ale i velmi milé lidi.  Více ...

 

UPOZORNĚNÍ – všechny uvedené fotografie - ale i další, které s článkem souvisí, jsou uloženy ve fotogalerii ke zvětšení.