Requinto:

     

         je malá čtyř strunná  kytarka.  Dostali jsme ji jako dárek pro Duo Rex. Nebylo určeno o  jaký nástroj se  jedná. Proto jsem ji považovala za cuatro. Až o své studijní návštěvě Mexika jsem zjistila,  že je to requinto.

(Více na stránce "Kytary v Latinské Americe.)