Nástroje původní - předkolumbovských kultur:

K hudebnímu vyjádření používali původní obyvatelé nástroje bicí, dechové a lidský hlas. Bubny různé velikosti, potažené lamí nebo  tapíří kůží, paličky obalené kaučukem. Vyráběli píšťaly z hlíny, rákosu a kostí, chřestítka, zvonky a rolničky z mědi, stříbra a zlata.
Dechové rohy vyráběli z mořských ulit.
         V říši Inků se používala píšťalka  "piroro",  která se zhotovovala z jaguářích nebo lidských kostí.
Z dob Inků se až do dnešní doby tradují nástroje v původní podobě - "antary","sicu"a "zamponi". Je to několik různě dlouhých píšťal, svázaných do řady. Starodávná je i indiánská podélná flétna "quena",
původně používaná u indiánů kmene Aymará a Kechua. Nyní se vyrábí z bambusu, dříve se vyráběla z kostí lamy,  porcelánu, zlata i lidských kostí. "Tarka" je velká podélná flétna, původem z bolivijské vysočiny.
"Pototo"je roh z mořské ulity. "Čanrara" jsou měděné a stříbrné zvonky, "tinia" je starodávná tamburína. Obdoba naší velikonoční řehtačky je nástroj  zvaný  "matraca". Masivní buben "bombo" se vyráběl z kmene stromu a blánu měl z lamí kůže.

Hudba Latinské Ameriky se utvářela ze třech zdrojů: původní indiánská hudba, africký vliv a evropský vliv. Z Afriky pochází mnoho bicích nástrojů, které ovlivnily zvláště hudbu Kuby a Brazílie.
Nástroj podobný xylofonu - "marimba" je afrického původu a je rozšířená v celé střední Americe. Bicí nástroje
"joca", "bajo", "caja", "bongos", "conga", "clave" a mnoho dalších bubnů a bubínků zdomácnělo v celé oblasti Karibiku.
         Evropa přispěla k vývoji hudby Latinské Americe hlavně nástroji smyčcovými a žesťovými. Velkou zásluhu v utváření mexické lidové hudby mají Češi, kteří  do Mexika přišli s družinou císaře Maxmiliána. Proto ve zdejší hudbě často slyšíme valčíky a polky. Důležitým nástrojem v mariačských souborech jsou trubky i další žesťové nástroje.  Housle jsou v celém Mexiku velmi oblíbené, zvláště v oblasti Oaxaka a Michoacán, kde vznikl osobitý způsob houslové hry. Housle nalézáme také v lidové hudbě Kolumbie, Venezuely, Panamské šíje i andských států.

         Zde vyjmenované nástroje jsou jen částí z nepřeberného množství nástrojů používaných v lidové hudbě Latinské Ameriky.