Harfy v Latinské Americe


         Lidová háčková harfa se dostala do Ameriky ze Španělska.  Získala velkou oblibu domorodých obyvatel a brzy se rozšířila po celém území Latinské Ameriky. Původní obyvatelé se stali nejen výbornými hráči ale i zručnými staviteli těchto nástrojů.  Každá harfa je zde vlastně originál, proto se často liší velikostí, tvarem, laděním i barvou zvuku. Nejčastější ladění je v F dur nebo v G dur. Oktávové rozpětí (vzdálenost od 1 do 8 struny) je také značně odlišné u různých nástrojů. Většinou je rozsah 5ti oktáv, tedy 35 až 37 strun. Vznikl zde také odlišný způsob hry.
         V Paraguayi  je harfa národním nástrojem. Nejvíce si ji oblíbili domorodci národa Tupí-Guaraní. Území tohoto národa zabírá většinu Paraguaye, část Argentiny a Brazilie. Odtud také pochází nejkrásnější harfové skladby tradičního folkloru. Typické obsazení souboru stylu Guarani  je: harfa, 2 kytary a zpěv. Harfa je používána jako nástroj sólový i doprovodný. Zajímavé jsou kombinace rytmu 3 ku 4.  Harfa hraje základní melodii ve čtyřdobém taktu, 1.kytara v šestidobém a 2.kytara v třídobém taktu. Tato rytmická kombinace je obtížná, ale je li zahrána přesvědčivě,  působí rituálně,  až extaticky.  Základní rytmické figury tohoto stylu jsou:  guarania,  polca corriente,  galopa.
         Další oblast, kde je v lidové hudbě harfa nepostradatelná,  je Veracruz na východě Mexika.  Nástroje jsou tu menší a mají menší oktávové rozpětí, aby bylo snadnější hrát typický "veracruzský styl",  což jsou rozložené a lomené akordy ve velmi rychlém tempu. Harfy zde působí spíše jako doprovodný nástroj a mají charakteristický jasný a zvonivý zvuk. Typické obsazení veracruzského souboru je: kytara, harfa,  jarana, requinto a vícehlasý zpěv.
         Harfa je rozšířena i v ostatních krajích Mexika.  Mariačské soubory používají 2 i více harf. Jejich nástroje mají vysoké podstavce  aby bylo možno hrát ve stoje.
         Venezuelské harfy jsou větší a masivnější. Typické je, že mají oválný ozvučný korpus, vyrobený z mandoly.
         Často nalézáme harfy také v souborech Argentiny a Chile. Jejich nástroje mají rovný čtyřhranný korpus, podobně jako harfy paraguayské.
         V lidové hudbě horského Altiplana (Peru,Bolivie) můžeme vidět malé lehké harfičky, které jsou připoutané  k rameni, aby bylo možno hrát v chůzi. Tato harfička se nazývá "domingecha".
         Celkově v hudbě Latinské Ameriky jsou harfy druhým nejčastěji používaným nástrojem.